குறும்பு செய்தவனை குட்டி ஆக்கிய எறும்புகள் | Movie MultiversePublished
Instagram :https://www.instagram.com/movie.multiverse/
Twitter :https://twitter.com/VjSuperThala?t=dHBaTSdqXiUtzZKFM_7Zmg&s=09

"உங்களை மகிழ வைக்கும் திரைப்படங்களுக்கான விளக்கத்தை நாங்கள் வழங்குகிறோம். எங்கள் கருத்து சினிமா என்பது தீவிரமாக எடுத்துக் கொள்ளாமல் அனுபவிப்பதாகும். ஒரு சிறந்த வீடியோவை உருவாக்க ஒரு நாளை எடுத்துக்கொள்கிறோம். எங்கள் முயற்சியை நீங்கள் விரும்பினால், எங்கள் சேனலைப் பகிர்வதன் மூலம் எங்களை ஆதரியுங்கள்".

For any copyright issues please Email me at [email protected]

"Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976"

FAIR-USE COPYRIGHT DISCLAIMER

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

This is an explanation video and voice-over is done by me. This video is only for entertainment purpose and this channel does not promote or encourage any illegal activities, all content provided by this channel, any video or images in the video used only to convey messages to the viewers.

In case you feel your rights are violated in this video, kindly e-mail me at [email protected] and I will be quite eager to take down my video. We have worked very hard for this Channel. Please don't give copyright strike, instead you can ask me to remove your movie clips (I will surely remove) or raise a copyright claim to get the advertisement revenue. Trust me I will be very glad to give the revenue to you.

**************************************************************************************************
THANK YOU FOR SUPPORTING OUR WORK.

#moviemultiversechannel #voiceover #movieexplanationTamil
Category
Cartoons
Be the first to comment