මාළුවට නෑ මාළුවා | සිබිල් නැන්දාගේ කතන්දර | Sybil Nanda's Story | children's story

0 Views
Published
Maaluwata Ne Maaluwa | Sybil Nanda's Story | Sinhala cartoon | මාළුවට නෑ මාළුවා | සිබිල් නැන්දාගේ කතන්දර | Children's Story | Sri Lankan Stories for Kids

සිතුවම් කලාවෙන් ජාත්‍යන්තර කීර්තියට පත් සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ නොමැකෙන සිත්තමෙන් බිහි වූ වීඩියෝ නිර්මාණ පෙළකි.
ඔබේ පුංචි දරුවාගේ ළමා ලෝකය සුන්දරත්වයෙන් හා මනුෂ්‍යත්වයෙන් පුරවාලන විශ්වීය සුවඳින් යුක්තය.

මෙවැනි තවත් කතන්දර/ වීඩියෝ බලන්න අපිව Subscribe/ Follow කරන්න
YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCHrkBP4z4-r3tTCY3FUq_KA
Facebook - https://www.facebook.com/mdgunasena.lk
Instagram - https://www.instagram.com/mdgunasenabooks/

ඔබට අවශ්‍ය පොත් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය නිවසටම ගෙන්වා ගන්න පිවිසෙන්න
www.mdgunasena.com
සිබිල් වෙත්තසිංහ නැන්දාගේ පොත් සියලුම ඇම්.ඩී.ගුණසේන ශාඛාවන්ගෙන්ද මිලදී ගත හැකිය.

#SybilWettasingheStory #ChildrensStory #sinhalacartoon #sinhalastories #සිබිල්නැන්දාගේකතන්දර
Category
Cartoons
Be the first to comment