( ភាគទី 01 ) បិសាចនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូ | សម្រាយរឿង ANIME | XAI OFFICIALPublished
ផេក JINTAN Toys II គឺជាផេកលក់អ៊ីវ៉ាន់ ANIME គ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងតម្លៃសមរម្យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកបាន ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះ ផេក JINTAN Toys II តែងតែធ្វើការ GIVEAWAY របស់របរផ្សេងៗដែលទាក់ទងជាមួយនឹង ANIME ផងដែរ ដូចនេះ បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ កុំភ្លេចចូលទៅ LIKE ផេករបស់គាត់ម្នាក់មួយផងណា អរគុណច្រើន

ផេក JINTAN Toys II: https://web.facebook.com/Jintantoystore

---------------------------------------------------------------------

ចង់ប៉ាវកាហ្វេ admin:
ABA : 093 502 992 ( Ly Vatey )
WING : 093 502 992 ( Pa Samith )
TRUE MONEY : 093 502 992 ( Pa Samith )

---------------------------------------------------------------------

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈ
TEL: 093-502-992 /​ 092-299-205
TELEGRAM: https://t.me/xaiofficial
IG: https://www.instagram.com/xaiofficialkh/

---------------------------------------------------------------------

ជួយ like page របស់ admin ម្នាក់មួយផងណា អរគុណច្រើន
Xai Review : https://www.facebook.com/xaiofficialcambodia/
#Xai #បិសាចនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូ

---------------------------------------------------------------------

Disclaimer: Any footages in this video has only been used to communicate a massage to the audience. According to my knowledge, it's fair use under review commentary section. We don't plan to violated anyone right. Thanks a lot.

---------------------------------------------------------------------

To contact for copyright issues
Email: [email protected]

Please don't give copyright strike, instead ask me to remove your movie clips
Category
Cartoons
Be the first to comment