( ភាគទី 04 ) យក្សតូចវ៉ៃយក្សធំPublished
អស់បារម្មណ៍ទៀតហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាស្បែកមុខដូចជា មុខមុន មុខជាំ មុខខ្មៅ មុខស្នាម មុខអាចម៍រុយ មុខឡើងសរសៃរក្រហម និងបញ្ហាស្បែកមុខជាច្រើនទៀត... អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់នូវឡេលាបមុខ TM BRAND បានណា

ផេក TM BRAND: https://web.facebook.com/tmbrandbeauty

---------------------------------------------------------------------

ចង់ប៉ាវកាហ្វេ admin:
ABA : 093 502 992 ( Ly Vatey )
WING : 093 502 992 ( Pa Samith )
TRUE MONEY : 093 502 992 ( Pa Samith )

---------------------------------------------------------------------

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈ
TEL: 093-502-992 /​ 092-299-205
TELEGRAM: https://t.me/xaiofficial
IG: https://www.instagram.com/xaiofficialkh/

---------------------------------------------------------------------

ជួយ like page របស់ admin ម្នាក់មួយផងណា អរគុណច្រើន
Xai Review : https://www.facebook.com/xaiofficialcambodia/
#Xai #ស្ដេចតូចកំសត់

---------------------------------------------------------------------

Disclaimer: Any footages in this video has only been used to communicate a massage to the audience. According to my knowledge, it's fair use under review commentary section. We don't plan to violated anyone right. Thanks a lot.

---------------------------------------------------------------------

To contact for copyright issues
Email: [email protected]

Please don't give copyright strike, instead ask me to remove your movie clips
Category
Cartoons
Be the first to comment