រឿង ស្លាប់មិនបាន - Khmer Cartoon MoviePublished
ចូលរួមឧប្ថម្ភសម្រាប់ការផលិតវីដេអូ #ABA096526000 #KhimVanda
រឿង ស្លាប់មិនបាន
វន្នីគឺជាកូនកំព្រាដែលរស់នៅក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាកជាទីបំផុត។ដោយសារតែភាពក្រីក្រគ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទៅធ្វើឲ្យនាងកាន់តែឯកា។មិនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏គ្មានប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនដែរមិនអាចស៊ីឈ្នួលអ្នកណាបាននាងក៏គិតថានឹងសម្លាប់ខ្លួន។ប៉ុន្តែនាងសម្លាប់ខ្លួនជាច្រើននៅជាច្រើនលើកជាច្រើនសារនៅតែមិនបានសម្រេច
----------
សូមចូលជាMembership ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់អេតមីន https://www.youtube.com/channel/UCpajBXri21haOfklcU1ko9w/join
-----------
Playlist :
រឿងនិទានខ្មោច- Ghost Story : https://www.youtube.com/playlist?list=PLsjLERaSm6JTZrOIeBwlN8unDX4Aq8ZZp
រឿងនិទានផ្សងព្រេង : https://www.youtube.com/playlist?list=PLsjLERaSm6JTEuVpHnOahcmFgiw2fdQtE
Khmer Story : https://www.youtube.com/playlist?list=PLsjLERaSm6JRZRuIvSmcdjjoMOqBuJIkk
រឿងព្រេងខ្មែរ : https://www.youtube.com/playlist?list=PLsjLERaSm6JS5p20wIAvMKERazMjscA5E
----------
ការណែនាំសម្រាប់មាតាបិតា ⚠️
ផ្នែកខ្លះនៃវីដេអូនេះ អាចនឹងមិនសមរម្យសម្រាប់កុមារអាយុក្រោយម១៣ឆ្នាំ។

Parental Guidance ⚠️
Some material of this video may not be suitable for children below 13 years of age.
---------
សូមជួយចុចLike និងSubscribe រួចចុចរូបសញ្ញាកណ្តឹង ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Comfort Fairy Tales សូមអគុណ។
#khmermovie #khmerfairytales #រឿងខ្មែរ
Category
Cartoons
Be the first to comment