Featured

Ang Buhay ni JESUS Tagalog Animated Story Full Movie #jesus #bible #tagalogPublished
Si Hesus, ang anak ng Diyos, ay isinilang sa isang mahirap na pamilya sa bayan ng Nazareth. Lumaki siya bilang isang lalaking nagmamahal sa mga tao at gustong tulungan silang makahanap ng kapayapaan at kaligayahan sa kanilang buhay.

Ito ang kanyang kuwento - mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan sa krus sa Kalbaryo - at kung paano siya naging tagapagligtas ng lahat ng tao.

Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko.
-Juan 14:6


Please Follow to my Facebook Pages - https://www.facebook.com/profile.php?id=100087399443031
Category
Cartoons
Be the first to comment