Diablo Mắc Bẫy Tên Giáo Viên - Hợp Tác Với Độc Hổ | Ngoại Truyện Slime #10Published
---BỘ TẨU THOÁT NGOẠN MỤC CỦA RIMURU---
- Sau khi rimuru, huấn luyện cho các giáo viên, giúp họ làm chủ được bộ thẻ ma thuật, tất cả các giáo viên đã bắt đầu quá trình hướng dẫn lại tất cả cho các học viên, rimuru cũng đã giúp cho tất cả nhận ra sức mạnh bất thường của tên magnus và ngay hiện tại, tất cả đã biết được cách đối phó với đám liên mình giải phóng nhân loại này.
- Bên phía của Diablo cũng như là Souei cũng đã bắt đầu tìm ra manh mối của kẻ chủ mưu đứng đằng sau.
------------------------------
Kịch Bản & Edit: Really Anime ( Xuân Bắc)
Voice: Hoàng Tuấn
--------------------------------
#reallyanime #tomtatslime #tomtatslimedattaken
- Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/reallyanime34
- Group Chat Face: https://www.facebook.com/groups/1163187030841133
- Đăng ký kênh: http://bit.ly/Subcribe-Really-anime
Category
Cartoons
Be the first to comment