Featured

Giấu Nghề Về Quê Ở Ẩn P3 | Tóm Tắt Anime Hay : SHIN NO NAKAMA | review anime hayPublished
Cảm ơn tất cả các bạn đã xem !

-----------------
Tên Anime : SHIN NO NAKAMA JA NAI TO YUUSHA NO PARTY WO OIDASARETA NODE, HENKYOU DE SLOW LIFE SURU KOTO NI SHIMASHITA
Nội Dung :

--------
*** Bo Kin không sở hữu tất cả các tư liệu trong video mà tuân thủ luật bản quyền và sử dụng hợp lý luật Fair-Use (https://www.youtube.com/yt/copyright/)
*** Mọi vấn đề vi phạm chính sách, luật bản quyền hay nguyên tắc cộng đồng hoặc hợp tác kinh doanh xin liên hệ trực tiếp với
Email:[email protected]
Nguồn nhạc :
Intro :
Music provided by NoCopyrightSounds
https://www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds
Outro :
link : https://youtu.be/L1M1jTwUEzk
Video :
https://www.youtube.com/watch?v=LFWwB1DmY8M
#reviewanime
#tómtắtphimanimehay
#reviewphimanimehay
#tậplàmanime
#bokinanime
Category
Cartoons
Be the first to comment