Featured

Hành Trình Mới Của Rimuru - Quá Trình Ban Thưởng Tối Thượng Cho Các Thuộc Hạ [THE END BỘ 1]Published
---- CHINH PHỤC KHOẢNG KHÔNG CỦA RIMURU----
-------------------------------THE END------------------------------------
- Tác giả: Hira Phan
Link Truyện 1: https://www.wattpad.com/877645468-b%E1%BB%99-1-quy%E1%BB%83n-1-tensura-rimuru-chinh-ph%E1%BB%A5c-kho%E1%BA%A3ng
Link Truyện 2 : https://zingtruyen.net/story/bo-1-quyen-1-tensura-rimuru-chinh-phuc-khoang-khong-vu-tru/223396663.html#chapters
----------------------------
- Nội Dung Truyện Không Thuộc Quyền Sở Hữu Của : Really Anime
- Liên Hệ Quảng Cáo, Tài Trợ, Công Việc, Bản quyền với Email: [email protected]
----------------------------
Kịch Bản & Edit: Really Anime ( Xuân Bắc)
Voice: Hoàng Tuấn
--------------------------------
#ngoaitruyenslime #reallyanime #slimereally
- Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/reallyanime34
- Group Chat Face: https://www.facebook.com/groups/1163187030841133
- Đăng ký kênh: http://bit.ly/Subcribe-Really-anime
Category
Cartoons
Be the first to comment