PHÂN TÍCH CHAP 56 RECORD OF RAGNAROK. Trận 7. Xi Vưu Khải Thức Vs Persephone

0 Views
Published
PHÂN TÍCH CHAP 56 RECORD OF RAGNAROK. Trận 7. Xi Vưu Khải Thức Vs Persephone
.............
Hãy nhớ list dưới đây Đu Cây trong vai trò 1 caster cho trận đấu chứ ko phải tóm tắt hay kể lại trận đấu. tất nhiên những trận đầu thì Đu Cây chưa có nhiều kinh nghiệm cast. Trận 6 là nhiều kinh nghiệm nhất. Đủ thời gian 1 trận đấu.
Trận 1 https://www.youtube.com/watch?v=lkBuJLIZdO4&t=11s
Trận 2 https://www.youtube.com/watch?v=EQ56UxGTgzk&t=220s
Trận 3 https://www.youtube.com/watch?v=2o5EtHMRG2s&t=169s
Trận 4 https://www.youtube.com/watch?v=M6vE0kQHffk
Trận 5 https://www.youtube.com/watch?v=wfKoQ4QhnX4&t=354s
Trận 6 https://www.youtube.com/watch?v=0kZ3UgbI8qA&t=1s
..............
Series dự đoán các cặp đấu.
Dự đoán các cặp đấu 1. Sức mạnh của thần https://www.youtube.com/watch?v=YY9R7fECL4o&t=157s
Dự đoán các cặp đấu 2. Sức mạnh của nhân loại https://www.youtube.com/watch?v=LtIxQWYBS4U&t=190s
Dự đoán các cặp đấu 3. Hades tham chiến và 1 con người phản bội. https://www.youtube.com/watch?v=K9stqpBHxuI&t=687s
..............
Phân tích chap 54 ROR. https://www.youtube.com/watch?v=uW8gfekumK8&t=283s
Phân tích chap 55 ROR https://www.youtube.com/watch?v=pw6hleH06p4&t=81s
Phân tích RAW chap 56 ROR https://www.youtube.com/watch?v=GFp04YjXWBY&t=25s
Phân tích chap 56 ROR https://www.youtube.com/watch?v=EQaVroioHos&t=573s
..........
Category
Cartoons
Be the first to comment