Featured

PHÂN TÍCH CHAP 56 RECORD OF RAGNAROK. Trận 7. Xi Vưu Khải Thức Vs PersephonePublished
PHÂN TÍCH CHAP 56 RECORD OF RAGNAROK. Trận 7. Xi Vưu Khải Thức Vs Persephone
.............
Hãy nhớ list dưới đây Đu Cây trong vai trò 1 caster cho trận đấu chứ ko phải tóm tắt hay kể lại trận đấu. tất nhiên những trận đầu thì Đu Cây chưa có nhiều kinh nghiệm cast. Trận 6 là nhiều kinh nghiệm nhất. Đủ thời gian 1 trận đấu.
Trận 1 https://www.youtube.com/watch?v=lkBuJLIZdO4&t=11s
Trận 2 https://www.youtube.com/watch?v=EQ56UxGTgzk&t=220s
Trận 3 https://www.youtube.com/watch?v=2o5EtHMRG2s&t=169s
Trận 4 https://www.youtube.com/watch?v=M6vE0kQHffk
Trận 5 https://www.youtube.com/watch?v=wfKoQ4QhnX4&t=354s
Trận 6 https://www.youtube.com/watch?v=0kZ3UgbI8qA&t=1s
..............
Series dự đoán các cặp đấu.
Dự đoán các cặp đấu 1. Sức mạnh của thần https://www.youtube.com/watch?v=YY9R7fECL4o&t=157s
Dự đoán các cặp đấu 2. Sức mạnh của nhân loại https://www.youtube.com/watch?v=LtIxQWYBS4U&t=190s
Dự đoán các cặp đấu 3. Hades tham chiến và 1 con người phản bội. https://www.youtube.com/watch?v=K9stqpBHxuI&t=687s
..............
Phân tích chap 54 ROR. https://www.youtube.com/watch?v=uW8gfekumK8&t=283s
Phân tích chap 55 ROR https://www.youtube.com/watch?v=pw6hleH06p4&t=81s
Phân tích RAW chap 56 ROR https://www.youtube.com/watch?v=GFp04YjXWBY&t=25s
Phân tích chap 56 ROR https://www.youtube.com/watch?v=EQaVroioHos&t=573s
..........
Category
Cartoons
Be the first to comment